Oferta


Głównym celem działalności firmy „KON-BUD” jest współpraca z Administracjami oraz Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządami Spółdzielni Mieszkaniowych w zakresie obsługi technicznej oraz konserwacji bieżącej nieruchomości.

Mówiąc konserwacja mamy na myśli okresowe wykonywanie prac niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego (budynku, budowli, kotłów, maszyn i urządzeń technicznych trwale umiejscowionych) i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn i skutków uszkodzeń mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami przygotowujemy ofertę opracowaną pod potrzeby konkretnej nieruchomości. W dużym skrócie zakres naszej podstawowej działalności obejmuje:

                                   konserwację bieżącą elementów instalacji elektrycznych,
                                   konserwację bieżącą elementów instalacji hydraulicznych (CW, ZW, CO)
                                   konserwację bieżącą elementów stolarki budowlanej,
                                   pogotowie awaryjne.

Wszystkie prace wykonują wykwalifikowani konserwatorzy nieruchomości, posiadający zasób wiedzy potrzebny do realizacji powierzonych zadań oraz niezbędnych w tym zawodzie uprawnień. Oprócz tego pracownicy są zwyczajnie życzliwymi ludźmi, którzy w razie konieczności cechują się chęcią przekazania informacji, wyjaśnienia spraw niekoniecznie oczywistych dla przeciętnego lokatora.

Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
     © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.
00018932